O Nás

Sme spoločnosť ktorá poskytuje mechanizačné služby v poľnohospodárstve pomocou modernej a výkonnej poľnohospodárskej techniky.

Naše skúsenosti nás naučili podávať kvalitné výkony oceňované našimi partnermi. Srdcom firmy sú zamestnanci, ktorí svojou odbornosťou a zodpovedným prístupom prispievajú k stabilnej a prosperujúcej firme. Naša práca je cez sezónu časovo náročná a počasím často ovplyvňovaná. Napriek tomu radi a zodpovedne poskytujeme služby pre spokojnosť všetkých našich partnerov Slovenska.Ste pripravení začať Váš projekt s naším tímom?